Sunday, May 22, 2011

Memahami minyak 2

Dalam tahun 1556 terbitlah sebuah buku bertajuk De Re Metallica. Penulisnya seorang Jerman bernama Georg Bauer. Dari namanya "Bauer" jelas ia seorang petani, dan namanya bila dilatinkan menjadi Georgil Agricolae. Tetapi beliau menghabiskan masa yang panjang di kawasan perlombongan Saxony maka dari pengamatan dan kajian beliau menghasil buku geologi ini. Buku ini juga memperkenalkan satu nama yang berasal dari bahasa Yunani -πετρέλαιον (baca: petroleum) yang bermaksud minyak dari batu.
Bapa kepada industri petroleum moden adalah John D. Rockefeller melalui syarikatnya Standard Oil yang ditubuhkan pada 187o. Dalam tahun 1933 Standard Oil membuat kerjasama dengan Arab Saudi, maka lahirkah Aramco, syarikat minyak terbesar di dunia.

0 comments: