Wednesday, June 20, 2012

Realiti orang Islam

Orang Islam selalu tidak mahu, atau tidak tahu, berlaku adil. Mereka selalu marah orang lain yang tidak mahu memahami Islam. Tetapi adakah mereka cuba memahami orang lain, memahami Buddha, Hindu, Kristian dan lain-lain. Dan memahami orang lain itu dari sumber-sumber sahih agama dan tamaddun tersebut. Jangan cuba memahami agama Kristian atau Yahudi dari sumber-sumber anti Kristian atau Yahudi. Jangan cuba memahami agama Buddha, Hindu atau tamadun Cina dari sumber-sumber yang mencerca agama atau tamadun tersebut. Orang Islam pasti tidak mahu orang lain mengkaji agamanya dari sumber-sumber yang anti Islam.